Yol Şube & Makina İkmal Şube Sistemi

Sistem Genel Özellikleri

 • Web Tabanlı ve %100 html
 • Kullanıcı, Kullanıcı Rolü ve süre sınırlaması yok
 • Veri tabanından ve işletim sisteminden bağımsız
 • Harita Görüntüleyici
 • Esnek Raporlama Platformu (Rapor, Analiz ve Yönetici Grafikleri)
 • Platform’dan bağımsız çalışma (Masaüstü, Tablet, Cep)
 • Süreç tabanlı olduğundan iş ve performans takibi

Sistem Genel Modülleri

 • İletişim Modülü
 • Personel Görevlendirme ( İş Takip) Modülü
 • Harita Modülü
 • Yol Envanter Modülü
 • Makina İkmal Modülü
 • Personel Bilgi ve Puantaj Modülü
 • Üretim Takip Modülü
 • Raporlama Veri Asistanı Modülü

İletişim Modülü

 • Her kullanıcının kendine ait e-mail ve şifre ile programına giriş yapar.
 • Kullanıcıların yetki ve kısıtlamaları belirlenir ve programı kullanım sırasında, kullanıcıların yetkisi dahilinde modüllere erişim sağlanır.
 • Programa çok sayıda kurum ve kullanıcı kayıt yapılabilir.
 • Toplu mesaj, e-mail, duyuru ve etkinlik oluşturarak diğer kullanıcılarla iletişime geçilir.
 • Dosya, belge, resim vb. veriler hızlı ve kolaylıkla kurum ve kullanıcılar arasında aktarım sağlanır.
 • Şantiyelerden gelecek talepler doğrultusunda, Altyapı, Üstyapı ve Tamirat ekipleri arasında yola yapılacak işin durumuna ilişkin süreç ve bilgi paylaşımı sistem üzerinden yapılabilecek.

Personel Görevlendirme ( İş Takip ) Modülü

 • İş Emri için, personellerin vasıflarına, iş uzmanlıklarına gibi ayrıntılı bir veri tabanı kurulacak, sınıflandırılmış personel üzerinden seçim yapılabilecek.
 • Personel görevlendirme için, iş emri istenilen herhangi bir cihazdan başlatılabilecek.
 • İş emri, görevlendirme formu ile başlar, arazi formeni tarafından takibi ve gerekli ise gerekli eklemeler ile sonlandırılır.
 • Görevlendirme modülü, Yol Envanter Modülü, Makine İkmal Modülü, Personel Puantaj Modülü ile entegreli çalışabilecek.
 • Arazi ekibi (mühendis, formen, işçi) , süreci bağımsız platformlardan ( tablet, telefon) takip edebilecek, anlık değişiklikleri yöneticinin bilgisi ve onayına sunabilecek.
 • Yönetici tarafından, işin reddedilmesi halinde red açıklamaları ile arazi formenini bilgilendirir.
 • İş tamamlanması halinde, arazi formeni iş bitişini yöneticinin bilgisi ve onayına sunar.

Yol Envanter Modülü

 • Şehir genelinde ki tüm yolların ayrıntılı bir şekilde yer alacağı modüldür.
 • Oluşturulacak Yol Bilgi Kartları ile herhangi bir yol için, daha önceden yapılmış çalışmalar, çalışmada kullanılmış malzemeler ve görevlendirilmiş personellerin yer alacağı detaylı bir bilgi havuzu oluşturulacak.

Harita Modülü

 • Harita üzerinde arazi ekiplerinin, bulunduğu lokasyon, yaptıkları iş ve işin durumunu takip edilebilecek modüldür.
 • Harita modülü, konuma dayalı gözlemlerle elde edilen verilerin; toplanması, saklanması, işlenmesi ve kullanıcıya sunulması işlevlerini bir bütün halinde gerçekleştirmenizi sağlıyor
 • Yapmış olduğunuz tüm çalışmalarınızı kmz dosya uzantıları, çizim veya belirteçler ile harita üzerine entegre edilebilir.
 • Sistemimiz, tamamen web tabanlı olarak HTML5 standartında geliştirilerek mobil cihazlarda herhangi bir ek kuruluma ihtiyaç duymadan çalışabilmektedir. Artık veri girişleriniz internet üzerinden mobil platformlarda yapılabilmekte, böylece saha çalışmaları sırasında oluşan veriler anlık olarak sisteme işlenebilmektedir.
 • Harita ve konumsal veriler üreterek, daha iyi, daha hızlı ve daha doğru karar vermeyi sağlar.

Makina İkmal Modülü

 • Belediye’ye ait tüm araç ve makine envanterlerinden oluşacak geniş çaplı bir veritabanı oluşturulacak.
 • Belediyeye ait makine ve araç parkının en iyi ve verimli bir şekilde sevk ve idaresini yapmak.
 • Her araç için, ekonomik ömürleri, periyodik bakım, onarım, fenni muayene, sigorta takibi yapılması ve kaza durumları, yedek parça değişimleri ve akaryakıt tüketimlerinin takibini yapacağı ‘’Araç Bilgi Formu’’ sistemi ile servis durumları takip edilebilecek.
 • Araç parkındaki, kullanıma müsait olan araçları, görebilecek ve araç kullanıma açılabilecek.
 • Araçların, hangi tarihlerde kullanıldığı, hangi işlerde kullanıldığı, nerelerde kullanıldığı ve kim tarafından kullanıldığı “Araç Bilgi Formu” nda görülebilecek

Personel Bilgi ve Puantaj Modülü

 • Personellerin tüm bilgilerini içeren ayrıntılı bir personel veri tabanı oluşturulacak.
 • Personellerin, çalışma saatleri, fazla mesai, arazi görevlendirmelerini ve memur personellerin yolluk hesaplama işlemlerini de yapabileceği bir takip sistemi geliştirilecek.
 • Personel yıllık izin, rapor durumları sistem üzerinden hesaplanabilecektir.
 • İzin ve Rapor çıktıları ıslak imza için çıktı alınabilecektir.
 • Personel fazla mesai maaş hesaplamaları sistem üzerinden yapılabilecektir.

Üretim Takip Modülü

 • Asfalt tesislerine entegre edilecek sistem ile giren hammadde ve üretilen asfalt kontrol edilecek.
 • Malzeme ocaklarında ki akıllı kantar sistemleri ile entegreli çalışarak, sevk edilen malzemelerin miktarları ve nerelere sevk edildiği takip edilebilecek.
 • İmalat da kullanılan malzemeler sistemde ayrıntılı bir şekilde tutulacak. Ocak üretimi veya ihale ile alım bilgileri miktar ve maliyeti takip edilecek.
 • Ocak da üretilen malzemenin envanter durumu takip edilebilecek.

Raporlama Veri Asistanı Modülü

Veri Asistanı, yöneticilerin, geleceğe yönelik stratejilerini belirlemesinde yardımcı olacak verinin toplanmasını, depolanmasını, analizini ve bu veriler ile planlama da başarı sağlayacak görsel ve geniş çaplı raporlar bütünüdür.

 • Günlük, haftalık, aylık ve yıllık faaliyet raporları
 • Filtreleme ile İlçe, mahalle ve yollara giden hizmet ve faaliyet türleri, ve Yol Bilgi Kartları ile geçmişte yapılan hizmetlerin geriye dönük analizleri yapılabilecek.
 • Faaliyetlerde ve hizmetlerde kullanılan personel, araç ve malzeme bilgileri raporlanabilecek.
 • Araçların bakımları, ortalama çalışma süreleri ve araca harcanan maliyetler raporu.
 • Personellerin, özlük bilgileri, izinli ve raporlu günleri, puantaj, fazla mesai, yolluk masrafları raporlamaları.
 • Anlık malzeme envanteri, personel, araç ve yapılan iş raporlamaları.
 • Personel, araç ve malzeme bazında yapılan işlerin ayrıntılı maliyet analizleri.
 • Herhangi bir ana kadar yapılan işlerin genel bütçeye göre durumu.
 • Yönetici tarafından onaylanmış iş, üst yönetimin alacağı tüm raporlar için zemin teşkil eder.
 • Mobil cihazlarda raporlama uygulamaları olacak. Yönetici sahada ki fiili durumu anlık olarak tematik bir şekilde görebilecek.