Proje Yönetim Sistemi (PMS)

PMS Proje Yönetim Sistemi Nedir?

PMS, Ar-Ge ve üretim projeleri yapan firmaların proje süreçlerini yönetmelerini sağlayan bulut platform üzerine konuşlanmış web tabanlı bir yönetim yazılımı ile bütünleşik mobil uygulamalardan oluşan bir yazılım kümesidir.

PMS üzerinde Ar-Ge ve üretim projelerinizi ve proje aşamalarınızı planlayarak personel görevlendirmeleri yaparsınız. Personelinizin sistemi etkin bir şekilde kullanması sayesinde projelerinizde gerçekleşen adam-saat değerlerini belirlersiniz. Bunun dışında projelerinize işçilik ve malzeme planlaması yaparak, gerçekleşen maliyetlerle kar ve zarar analizlerini elde edersiniz. Mevcut projelerde, çalıştığınız firmalar için kullanıcılar tanımlayarak, müşterilerinizin projelerinizin süreçlerini gözlemlemesini sağlarsınız.

Neden Proje Yönetim Sistemi?

Proje yönetim teknikleri müşteri memnuniyeti, organizasyonel öğrenme ve etkin takım çalışmasını geliştirirken proje süresini ve hataların maliyetini azaltır. ü Başarısı kanıtlanmış proje yönetim teknikleri başarılı ve başarısız projelerin tecrübelerinden ve zaman içinde gözlenerek analizinden ortaya çıkar. ü Kişisel seviyede bu tekniklerin öğrenilmesi kişinin çalışma alanında verimliliği artırır. Bu tekniklerin organizasyon tarafından öğrenilmesi ise çalışanların kişisel eğitimlerinin ötesinde iyi tanımlı ve organizasyona uyumlu proje yönetim sistemi ile olur.

Proje Yönetim Sisteminin Faydaları

 

 • Üst yönetimi karar verme sürecinde destekler
 • Tek bir sorumluluk merkezi belirler
 • Net hedefler tanımlar
 • Planlama , kontrol ve koordinasyon süreçlerini güçlendirir
 • Güçlü iletişim altyapısını destekler
 • Dinamik ve teşvik edici iş ortamı sağlar
 • Takım elemanlarına yetki ve sorumluluk verir
 • Öğrenmek ve iletişimi arttırmak için imkan yaratır
 • Daha çok işin, daha az zaman ve kaynakla yapılmasını sağlar
 • Karlılığı arttırır
 • Organizasyonu daha etkin ve verimli yapar
 • İç ve dış müşteriler ile daha yakın bir çalışma ortamı sağlar
 • Problemlerin çözümü için yöntemler sağlar
 • Kaliteyi geliştirir
 • Kurumsal kararlar vermek için çalışanlara olanak sağlar
 • Çözümler üretir, iş geliştirir