Kurumsal Performans Yönetimi (EPM)

Kurumsal performans yönetimi nedir?

Kurumsal performans yönetimi, tüm organizasyonun performansını iyileştirmeyi hedefleyen, bunu gerçekleştirirken de performans göstergelerinden, metotlardan, çalışanlardan ve teknolojiden faydalanan bir sistemdir. KPY ile süreç bazlı belirlenen kurumsal hedeflerin organizasyonun en altında bulunan çalışana kadar yansıması sağlanır. Biliyorsunuz ki birçok şirket kurumsal hedefler belirlemekte fakat bunu çalışanlara yansıtamamaktadır. Hal böyle olunca da hedefler havada kalmakta genellikle kontrol altında olmayan, şansa dayalı bir iyileşme görülmektedir.

Performansınızı Gerçek Zamanlı Olarak İzleyin
Tek tıklamayla kurumsal seviyeden bölüm ve çalışan seviyesine kadar performansınızı takip edin.
  • Kurumsal Performans Yönetimi Yazılımı, Kurumun stratejik hedefler doğrultusunda hizalanmasını ve stratejilere bütün olarak odaklanması büyük resmin izlenebilmesini tek bir platform üzerinde destekliyor.
  • Kurumunuza ait ve göz önünde bulundurulmasını istediğiniz hedefleri, amaçları ve KPI’ları, dinamik ve görsel raporlar şeklinde izlenebilmesine olanak sağlayan çözümdür.

Cats Bilişim, Kurumsal Performans Yönetimi Çözümleri ile şirketlere  aşağıdaki faydaları sağlar ;

  • Stratejik planları anlaşılabilir ve uygulanabilir hale getirir.
  • Stratejilerin ne oranda anlaşıldığı ve ne kadar başarı ile uygulandığı konusunda anlamlı rapor ve analizler sunar.
  • Performans verilerinden yola çıkarak müşteri, ürün, hizmet, iş süreçleri ve aktivitelerinizin gerçek maliyet ve karlılığını ortaya koyar.
  • İnsan Kaynağı’nın performansını anlık olarak ölçülebilir hale getirir.
  • Stratejik hedefleri tanımlamak ve ekiplere dağıtmak noktasında kolaylık sağlar.
  • Performans değerlendirmelerinin kolay, hızlı ve güvenli bir şekilde yapılması ve ihtiyaç duyulduğunda kullanılmak için saklanmasına olanak tanır.
  • Gerçekler ve varsayımlardan yola çıkarak alternatifler geliştirilmesi konusunda stratejik süreçlere girdi teşkil eder.