Cerrahi Alet Takip Sistemi

Firmamızın ismini veren Cerrahi Alet Takip Sistemi;

2D Matrix Barkod ile alet kodlaması size alet hazırlama işlemlerinde benzersiz bir saydamlık ve güvenlik sunar. Her alet herhangi bir zamanda hatasız olarak tanımlanabilir ve bu nedenle güvenilir şekilde takip edilebilir.

Bu çığır açan sistem tüm aletlerinizin ayrı bir Cats 2D Matrix Barkod kodu ile işaretlenmesine dayalıdır.

Başka bir deyişle, her alet bir tür “kimlik kartı” olarak kendi seri numarasını taşır.

Cats yazılımı size bu sistemi tüm alet yönetiminde ve olabildiğince kapsamlı şekilde kullanma imkânı verir. Mevcut alet stoğunuzun tamamı 2D Matrix Barkod sistemi doğrultusunda kaydedilebilir ve işaretlenebilir.

Bu sayede 2D Matrix Barkod kodlu aletler ile ilgili tüm tamir süreçlerini, sterilizasyon işlemlerinin güvenilir bir dokümantasyonu için mükemmel bir dayanak sağlanır.

CATS AVANTAJLARI NELERDİR

Hata İhtimalinin Azalması

Sistemin klavye – mouse gibi parçalara ihtiyacı olamdan sesli komut işlemleriyle kullanıcının hata payını ortadan kaldırması ve döngünün birbirine bağlı iç denetimlerle bağlayarak ilerlemesini sağlamaktayız

Veri Tutma & Görüntüleme

Gerekli tüm verileri geriye dönük görüntüleme imkanı sağlayan CATS, hangi malzemenin kim tarafından kullanıldığı, ne için ve ne zaman kullanıldığını istediğiniz an bakabilme imkanı sağlar

Kolay Kullanım 

Cats sistemini tasarlarken, süreçlerin hızlı ve kullanıcılara ekstra iş yükü getirmeyecek bir şekilde oluşturduk. Dokunmatik ekran, sesli komut ve geniş arayüz ile çalışma verimi ve kullanımı yüksek bir sistem gerçekleştirdik

Stok Takibi

Sisteme tanıtılan tüm cerrahi aletlerin stok takibini, ex durumunu, ve kullanım tarihlerini görebilir, listeleyebilir ve stok durumlarını güncelleyebilirsiniz.

Raporlama Ekranı

Esnek rapor yapısı sayesinde görmek istediğiniz tüm rapor ve istatistikleri oluşturabilirsiniz

Yatırım Dostu

CATS, yapacağınız yatırımı gösterdiği performans, yönetim başarısı ve verimi ile yatırımınızı amorti eder ve gelecek planlamanızda size avantaj sağlar

Cerrahi Alet Takip Sistemi Modül Açıklamları Ve Ekran Görüntüleri

Ana Menü

Giriş ekranından sonra otomasyon programının ana ekranı karşınıza gelmektedir. Bu menüde sterilizasyon döngü aşamaları için bir adet buton ve üst kısımda menü butonu yer almaktadır.

Kirli Teslim Alma

Sterilizasyon döngüsü, kirli alet veya setin ameliyathaneden sterilizasyon birimine teslim edilmesi ile başlar. Bu yüzden otomasyon da bu döngüyü Kirli Teslim Alma ile başlatmaktadır. Bu panelde sırasıyla, alet veya seti teslim eden ameliyathane personeli, kirli aleti teslim alan sterilizasyon personeli ve alet veya paketin barkodu sırasıyla lazer okuma cihazına okutulur ve sisteme işlenir. Böylelikle alet veya set, kirli olarak sterilizasyon birimine geçiş yapmış olur.

Set Paketleme

Kirli olarak teslim alınan alet veya set, sterilizasyon biriminde paketleme aşamasına geçmektedir. Burada set ve aletler tekrar kontrol edilerek paketlenir ve otoklav cihazına verilmek üzere hazır hale getirilir. Otomasyonun bu paneli de, bu aşamayı kayda alarak, bozuk veya eksik alet/set var ise sisteme işlenerek gerekli işlemler yapılmak üzere ayrılır.

Otoklav Ünitesi

Paketleme aşamasından hemen sonra set ve aletler, sırasıyla personel barkodu, otoklav barkodu ve set barkodu okutularak sisteme işlenerek otoklav cihazına verilir. Sistem ayrıca hangi tür yıkama yapılacağını da kayıt altına alabilmektedir. Otoklav cihazından alınan setler, tekrar kontrol amacıyla sisteme okutulmaktadır. Bu sayede alet ve setlerde bozulma kaybolma veya otoklavda unutulma gibi hataların önüne geçilmiş olur.

Steril Teslim Etme

Otoklav aşamasından sonra set ve aletler artık teslim edilmeye hazır haldedir. Bu aşamada, ameliyathane personelinin talebi doğrultusunda istenen set ve aletler, sırasıyla, teslim eden personel, teslim alan personel ve paket barkodları okutularak, her aşamada kayıt altına alınıp, steril şekilde teslimi yapılmış olur.

Paket Açma

Paket açma, steril şekilde teslim alınan alet ve setlerin, ameliyat için açılmadan önce sırasıyla, paket açan ameliyathane personeli, kullanılacak ameliyathane salonu, kullanılacak hasta ve açılacak paket barkotları sisteme okutularak, tüm detaylar sisteme işlenmiş ve kullanıma hazır hale gelmiştir.

Menü

Otomasyon yazılımının tüm tanımlama ve ayarlarının yapılacağı panelin tümüne Menü ile ulaşırsınız. Menü panelinde resimde görmüş olduğunuz gibi ayarlar, tanımlama ve güncelleme gibi butonlar yer almaktadır.

Genel Raporlama

Genel raporlama modülü, seçilen set ismi, modeli veya karekod numarasına göre istenen alet veya setin üzerinde seçilen tarih aralığı için her türlü raporlama dökümü verebilen panele açılır. Bu panel ve çeşitli raporlamalar aşağıda anlatılmıştır.

Sterilizasyon Set Teslim Alma

Sterilizasyon set teslim alma sekmesinden, üst kısımdan tarih aralığı seçilip ‘Sorgula’ butonuna basılır. Set adı, kirli teslim alan personel, kirli teslim eden personel ve teslim tarihi/saati bilgilerine liste halinde ulaşılabilir.

Steril Kalma Süresi

Sterili kalma sekmesinden, üst kısımdan tarih aralığı seçilip ‘Sorgula’ butonuna basılır. Set adı, paketleyen personel, steril tarihi, açma tarihi, paketin açıldığı salon, paketi açan personel ve paketin kullanıldığı hasta adı bilgilerine liste halinde ulaşılabilir.

Şuan Set Nerede

Şuan set nerede sekmesinden, üst kısımdan tarih aralığı seçilip ‘Sorgula’ butonuna basılır. Set nerede ve setin adı bilgilerine liste halinde ulaşılabilir.

Teslim Alma Alet Raporlama

Teslim alma alet raporlama sekmesinden, üst kısımdan tarih aralığı seçilip ‘Sorgula’ butonuna basılır. Set adı, barkod numarası, alet adı, modeli, teslim alan personel, teslim eden personel, firma ve teslim tarihi/saati bilgilerine liste halinde ulaşılabilir.

Hek Modülü

Alet ve setlerin arıza/bakım takip modülü sayesinde aletlerin ait oldukları set, marka/modelleri, barkod numaraları ve heke ayıran personel gibi bilgilerin takibi gerçekleştirilebilmektedir. Ayrıca hekten çıkarma işlemi de yine bu panelden yapılabilmektedir.

Set Düzenleme

Set düzenleme modülü sayesinde, setler üzerinde her türlü kontrol/takip ve düzenleme yapılabildiği gibi ayrıca tek aletlerin de takibi aynı şekilde mümkün hale gelebilmektedir.

Tanımlamalar

Set Tanımlama

Envanterde bulunan tüm cerrahi aletler, sistem kuruluş aşamasında tek tek lazer cihaz ile karekodlanmıştır. Her birine karekod ile kimlik verilen aletler, sisteme tek tek tanımlanırlar. Bu sayede her aletin firması, çalışır durumları, hangi aşamada olduğunun takibi gibi kontrol mekanizmaları mümkün olabilmektedir

Personel Tanımlama

Bu panel ile, ilgili ameliyathane ve sterilizasyon personelleri tanımlanarak, sisteme girişleri yapılarak, her personel için bir karekod tanımlaması yapılmakta ve kendilerine bir karekod etiketi verilmektedir.

Salon Tanımlama

Sistem kurulumu sırasında tanımlanmış, hastanenizde bulunan mevcut ameliyathane salonları bu panel yardımı ile görüntülenebilmektedir. Ekranda salon isimler ve salon tanımlamaları için verilen barkod numarası görülmektedir.

Otoklav Tanımlama  

Sterilizasyon ünitesinde mevcut olan tanımlanmış otoklav cihazları bu panel yardımı ile listelenebilmektedir. Ekranda cihazın ismi ve verilen barkod numarası görülmektedir.

Firma Tanımlama

Alet ve setlerin satın alınmış olduğu veya bakım anlaşmaları yapılan firmalar, bu panelde listelenebilmektedir. Firmaların iletişim bilgileri ve firmadan ilgili kişi gibi bilgilere bu ekrandan ulaşılmaktadır.

Kullanıcı Yetkilendirme

CATS otomasyonu, daha önce tanımlaması yapılan kullanıcılar arasında yetkilendirme yeteneğine sahiptir. Sorumlu Sterilizasyon veya Sorumlu ameliyathane personeli başta tüm yetkilere sahip olmakla birlikte, diğer kullanıcılar ise görev yerleri ve ihtiyaçlara göre çeşitli yetki alanlarına sahip olabilmektedir. Yukarıdaki panelde istenilen personele istenilen modül yetkileri kolayca verilebilmekte veya alınabilmektedir.

Cats Güncelleme Ekranı

CATS UPGRADE butonu; sistem çağdaş ihtiyaçlara cevap vermek, değişen ortam koşullarına uyarlanmak ve hatalardan kurtulmak amacıyla belli periyodlarda tek butona basarak kolayca güncellenebilmektedir

Sterillizasyon Süreç Döngüsü 

Tüm süreçler otonom kontrol döngüsü içerisinde süreklilik kazanır. Her işlem başlangıç ve bitişinde sistem döngüyü kontrol eder. Sistem, döngü sürecinde bitmemiş bir işlem varsa o işlem diğer aşamaya geçmesine izin vermez. Hata riskini azaltır ve istenmeyen sonuçlarına izin vermez.

Cats Tanıtım Videomuz

WhatsApp Canlı Destek